[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ClinicComputer 1.0
เทศบาลตำบลตาจง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 31170
   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
  

ชื่อ : นายปราโมทย์ มูระคา
ตำแหน่ง : นายกเทศมนตรี
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายเย็น เชื้อฉุน รอง1
ตำแหน่ง : รองนายกเทศมนตรี 1
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางลำไพ วาปีโส รอง 2
ตำแหน่ง : รองนายกเทศมนตรี 2
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายถวัล เทพวิเศษ
ตำแหน่ง : เลขานุการนายกเทศมนตรี
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : สิบเอกเสถียร หอมไกล
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : ส.อ.ประหยัด นาราช
ตำแหน่ง : ปลัดเทศบาลตำบลตาจง
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : คณะผู้บริหาร
6 : สำนักปลัด
8 : กองคลัง
9 : กองการศึกษา
10 : กองช่าง
12 : สมาชิกสภา
13 : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม