[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ClinicComputer 1.0
เทศบาลตำบลตาจง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 31170
   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  

  หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
เรื่อง : ราคากลางและคุณลักษณะของรถบรรทุก (ดีเซล)
โดย : admin
เข้าชม : 14
จันทร์ ที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563

ราคากลางและคุณลักษณะของรถบรรทุก (ดีเซล)
Download

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง5 อันดับล่าสุด

      ราคากลางและคุณลักษณะของรถบรรทุก (ดีเซล) 15/มิ.ย./2563
      ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านโคกหนองมดแดง หมู่ที่ ๑๖ (บ้านหนองมดแดง – บ้านสายตรี ๑๖) 15/เม.ย./2563
      ราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านบุ หมู่ที่ ๓ 15/เม.ย./2563
      ราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านโคกตาพรม หมู่ที่ ๒ 15/เม.ย./2563
      ประกาศโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคแนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู พร้อมฝาปิด บ้านไทยพัฒนา หมู่ที่ 19 ซอยจากศาลาประชาคม 15/เม.ย./2563