[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ClinicComputer 1.0
เทศบาลตำบลตาจง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 31170
   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
( 21/ส.ค./2563 )
    กิจกรรมการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา  ประจำปี  ๒๕๖๒
วันที่  ๑๕   กรกฎาคม  ๒๕๖๒
ณ วัดชุมพร ตำบลตาจง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

( 20/ส.ค./2563 )
    การเข้าแถวเคารพธงชาติทุกวันจันทร์ เพือสร้างความพร้อมในการปฏิบัติงานและกล่าวคำปฏิญาณตน ก่อให้เกิดความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล  เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน
( 19/ส.ค./2563 )
    โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล  สร้างเสริมจริยะธรรม  คุณธรรม แก่คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง 
โครงการฝึกอบรมเรียนรู้พระราชกรณียกิจและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ( 25/ก.ย./2560 )
    โครงการฝึกอบรมเรียนรู้พระราชกรณียกิจและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลตาจง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
นายกเทศมนตรีตำบลตาจง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสืบสานวัฒนธรรมการสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ( 25/ก.ย./2560 )
    วันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 นายปราโมทย์ มูระคา นายกเทศมนตรีตำบลตาจง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสืบสานวัฒนธรรมการสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ประจำปี 2560 ณ วัดบ้านหัวสนาม หมู่ที่ 9 ตำบลตาจง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1 [จำนวน 5 อัลบัม]
<< 1 >>